گل آرایی و تزیین میز و جایگاه عروس داماد

 گل آرایی و تزیین میز و جایگاه عروس داماد برای گل آرایی و تزیین جایگاه عروس و داماد ایده های شیکی و متنوعی وجود دارد. مجلس آرایان با استفاده از موارد زیر چیدمان مراسم شما را به بهترین شکل انجام میدهد. تور پارچه ساتن حریر گل طبیعی و مصنوعی شمع  به میز و جایگاه عروس و […]