اجاره پنکه افشان-کوی نصر

اجاره پنکه افشان صنعتی شرکت مجلس آرایان مجهز به انواع سیستم های سرمایشی از جمله پنکه افشان صنعتی می باشد. مجلس آرایان پنکه افشان را با بهترین نرخ موجود به مشتریان اجاره می دهد و به محل مورد دلخواه ارسال می کند. پنکه افشان با استفاده از سیستم پودر کردن آب ترکیب آن با هوا […]