حریرآرایی حرفه ای مجالس-کامرانیه

حریرآرایی حرفه ای مجالس حریر آرایی حرفه ای مجالس، برای جلوه دادن به مراسم و ایجاد حالتی رمانتیک در مراسم بکار می رود. حریر آرایی حرفه ای مجالس در عروسی، نامزدی و مجالس عقد استفاده می شود. در حریر آرایی حرفه ای مجالس از حریر برای پوشش سقف و گاها در کنار نورپردازی استفاده می […]

تزئینات و تشریفات مجالس-بریانک

   تزئینات و تشریفات مجالس ، دکوراسیون    تزئینات – تشریفات مجالس و دیزاین، یکی از مهمترین بخش های اجرای یک مراسم تشریفاتی می باشد. لوکس بودن مراسم عروسی به این بخش از اجرای تشریفات مجالس مربوط می شود. گل آرایی، شمع آرایی، لوازم تزئینی لوکس، طراحی و چیدمان حرفه ای و با سلیقه، ظروف و میز […]